Ora lokale ne Tirane: 12:00
 

Copyleft CC BY-SA Merr Taxi

Gjithe informacioni dhe permbajtja e faqes web merrtaxi.com te Merr Taxi eshte e licensuar sipas kushteve te kontrates Creative Commons BY-SA.

BY-SA - Atributim, shperndaj njesoj 3.0 Merr Taxi agreement atributim, shperndaj njesoj 3.0

 

Ju jeni te lire te:

 • Shperndani - ta kopjoni, rishperndani, komunikoni ne publik, ta shfaqni, ta perfaqesoni, ta ekzekutoni dhe ta recitoni kete material me cdo mjet dhe format
 • Ndryshoni - remiksoni, transformoni materialin dhe te mbeshteteni mbi te per veprat tuaja per cfaredo qellimi, duke perfshire edhe ato komerciale.

Licensuesi nuk mund te revokoje keto te drejta per sa kohe ju jeni ne perputhje me kushtet e licences.

 

Sipas kushteve te meposhtme:

 • Merr Taxi CC 3.0 agreement term BY atribution.

  Atributim - ju duhet te atribuoni ne menyren e duhur autoresine e materialit, te vendosni nje link drejt kesaj licence dhe te tregoni nese jane bere ndryshime. Ju mund te plotesoni keto kushte ne cdo menyre te arsyeshme te jete e mundur, por jo ne nje menyre qe sugjeron se licensuesi garanton per ju apo per menyren ne te cilen perdorni materialin.

 • Merr Taxi CC 3.0 agreement term SA share alike.

  E njejta licence - nese remixoni, transformoni materialin ose mbeshteteni mbi te, ju duhet te shperndani kontributet tuaja me te njejten licence te materialit origjinal.

 

Ndalimi i kufizimeve shtese:

 • Ju nuk mund te aplikoni kushte ligjore apo masa teknologjike te cilat kushtezojne te drejtat e dhena nga marreveshja e mesiperme mbi pale te treta.

 

Secured by GPS & GPRS tecnology!

Kerko

Kembimi valutor sot

Full rates Main rates
 • 1 EUR value in Albanian Lek Today Forex online conversion
  EUR / ALL
  1 USD value in Albanian Lek Today Forex online conversion
  USD / ALL
  1 GBP value in Albanian Lek Today Forex online conversion
  GBP / ALL
  1 CHF value in Albanian Lek Today Forex online conversion
  CHF / ALL
  By Arin Exchange +355692026839
 • 1 EUR value in Albanian Lek Today Forex online conversion
  EUR / ALL
  1 USD value in Albanian Lek Today Forex online conversion
  USD / ALL
  1 GBP value in Albanian Lek Today Forex online conversion
  GBP / ALL
  1 CHF value in Albanian Lek Today Forex online conversion
  CHF / ALL
  1 JPY value in Albanian Lek Today Forex online conversion
  JPY / ALL
  1 ALL value in United States Dollar Today Forex online conversion
  ALL / USD
  1 ALL value in Euro Today Forex online conversion
  ALL / EUR
  1 EUR value in United States Dollar Today Forex online conversion
  EUR / USD
  By Arin Exchange +355692026839

Merr Taxi Tirana